EU Co funded

Початок TEMPUS проекту "Тренінги в технології автоматизації для України" (TATU).

1 грудня 2013 початок TEMPUS проекту "Тренінги в технології автоматизації для України" (TATU).
Тривалість проекту:
1 грудня 2013 – 30 листопада 2016 (36 місяців)

 

 Мета проекту ТАТУ: підвищити затребуваність фахівців-випускників українських ВНЗ в області автоматизації виробництв шляхом впровадження європейських стандартів освіти на практичних прикладах.

 

 Завдання проекту:

 

 - cприяння модернізації вищої освіти України використовуючи досвід Європейських держав;

 

- підвищити рівень занятості випускників університетів та навчання протягом життя за допомогою спеціальних навчальних модулів в сфері промислової автоматизації;

 

- підвищити розвиток партнерства з підприємствами;

 

- підвищити якість і релевантність вищої освіти в Україні  в технічній сфері шляхом підготовки компетентних тренерів та викладачів в галузі промислової автоматизації, модернізації навчальних планів та розвитку і впровадженні в життя концепції навчання протягом життя;

 

- покращити освіту, модернізувати і акредитувати навчальний план з технологій автоматизації в 5 українських університетах;

 

- встановити 5 сертифікованих навчальних центрів TATУ в університетах-партнерах, які будуть обладнані 20 спеціальними лабораторіями з навчальними модулями (smartlabs), де буде проводитися дистанційне та стаціонарне сертифіковане навчання студентів та молодих спеціалістів відповідно до вимог галузі автоматизації в Україні

 

-створення робочої платформи для дистанційного навчання та співпраці між партнерами ЄС  та України у наданні дистанційних курсів та обміну матеріалами і інформацією.

 

 

 

 Напрями діяльності за проектом:

 

 

 

-оцінка навчальних матеріалів, відповідно до певних потреб українського ринку;

 

-розробка та модифікація навчальних матеріалів відповідно до потреб українських університетів та місцевої промисловості;

 

-розробка мобільних лабораторій в галузі промислової автоматизації на основі мобільних лабораторій CoNeT;

 

-проведення навчання персоналу українських університетів та підготовка тренерів, які не є працівниками університету стосовно використання сучасних промислових технологій з автоматизації;

 

-створення платформи для дистанційного та віддаленого навчання як університетських викладачів, студентів, так і працівників компаній.

 

Очікувані результати:

 

 -        20 мобільних лабораторій з промислової автоматизації (4 в кожному українському університеті);

 

-        5 сертифікованих обладнаних навчальних центра (1 в кожному українському університеті-партнері);

 

-        якісні навчальні матеріали на англійській, українській та російській мовах, готові для використання у навчальному процесі студентів, слухачів післядипломної освіти та дистанційного навчання;

 

-        сертифіковані дистанційні курси для навчання;

 

-        підготовлені майбутні викладачі-тренери для навчання студентів та слухачів післядипломної освіти після закінчення проекту;

 

-        підвищений рівень зайнятості випускників університетів в галузі промислової автоматизації;

 

-        розповсюдження результатів проекту.

 

 

 

Всі українські університети є провідними в галузі технологій автоматизації в абсолютно різних галузях (виробничі процеси, технології автоматизації в морському транспорті, вугільна промисловість, нафтова і газова індустріальна автоматизація, радіоелектроніки і т.д.).

 

 Багато європейських і українських університетів партнерів по проекту є членами Міжнародної Освітньої Мережі EduNet, організованої і підтримуваної компанією Фенікс Контакт, Німеччина. EduNet нині - консорціум приблизно 70 університетів у всьому світі. Мета - обмін досвідом і знаннями в області розробки автоматизації, для гарантії високоякісної практично-орієнтованої освіти.

 

 В даний час у зв'язку з підписанням Болонської конвенції високу актуальність має модернізація і реформування багатьох галузей вищої освіти з метою підтримки ВНЗ країн-сусідів ЄС, особливо це стосується галузі технічних предметів.

 

 

 

Мета поставлена для проектних заявок в програмі ТЕМПУС цього року полягає в сприянні багатосторонньому співробітництву між ВНЗ, органами влади та іншими організаціями країн-членів Європейського Союзу та країн-партнерів з метою реформи і модернізації вищої освіти.

 

 

 

В результаті виконання проекту має бути досягнута мета  підвищення якості навчання фахівців, інженерів, студентів профілюючих спеціальностей,  післядипломна освіта сучасним провідним і бездротовим мережним технологіям для управління і контролю автоматизованими процесами.