EU Co funded

Про Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу є базовим вищим навчальним закладом нафтогазового профілю в Україні і має IV, найвищий рівень акредитації.

Університет готує:

 

•         фахівців для нафтогазової промисловості та інших галузей національної економіки;

 

•         кандидатів та докторів наук;

 

•         магістрів державного управління,

 

•         офіцерів Збройних Сил служби.

 

Університет:

 

•         надає послуги післядипломної освіти з підготовки та перепідготовки спеціалістів;

 

•         проводить внутрішню та міжнародну сертифікацію персоналу нафтогазової промисловості;

 

•         здійснює науково-дослідну, інноваційну, видавничу діяльність;

 

•         покращує міжнародне співробітництво.

 

 Університет реорганізовано з Івано-Франківського інституту нафти і газу, який утворено в 1967 році на базі загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту.

 

Указом Президента України в 2001 році університету надано статус Національного.

  Сьогодні в складі університету на девяти факультетах, в трьох інститутах і двох коледжах навчаються майже 11 тисяч студентів, ведеться підготовка і перепідготовка фахівців за 23 напрямами з 30 спеціальностями. В університеті навчалися і навчаються студенти з Китаю, В'єтнаму, Індії, Польщі, Білорусі, Росії, Литви, Молдови, Туркменістану, Йорданії, ряду держав Африки. За період існування університет підготував понад 45 тисяч фахівців.

           Професорсько-викладацький склад університету налічує 700 осіб, з яких:

 

-         100 Докторів наук, професорів;

 

-         більше ніж 400 Кандидатів наук, доцентів;

 

-         19 Лауреатів Державної премії України в галузі науки і  техніки

 

-         понад 500 винахідників.

 

Університет активно займається міжнародною діяльністю в галузях освіти і науки. Щорічно викладачі та науковці університету приймають участь у різних грантових програмах та конференціях, семінарах, тренінгах, які проводяться як в університеті так і за кордоном. Студенти мають можливість проходити стажування, а також навчання в університетах, інститутах та на підприємствах Німеччини, Польщі, Австрії, Норвегії, Швеції, Великобританії, Чехії, Румунії, Туреччини, Канади, США.