EU Co funded

Про кафедру комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики

На кафедрі комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики (КТіСУ) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу проводяться роботи з наступних напрямків, які мають безпосереднє відношення до проекту ТЕМПУС - TATU:  

-         розробка WEB-орієнтованого комп’ютерного тренажерного комплексу для навчання операторів газоперекачувальних агрегатів (ГПА) для Долинського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (ЛВУМГ) УМГ «Прикарпаттрансгаз». Структура комплексу включає інформаційно-навчальний модуль, тренажер-імітатор роботи ГПА в штатних та аварійних режимах,   модуль атестації операторів ГПА та блок діагностування їх психологічного та функціонального  стану;

-         розробка WEB-орієнтованого стендового лабораторного устаткування для проведення практичних та лабораторних занять з технічних дисциплін: «Теорія автоматичного управління», «Розпізнавання та ідентифікація об’єктів», «Локальні системи автоматики» і «Проектування мехатронних систем»;  

-         розробка програми інтерактивного навчання студентів   технічних спеціальностей з використанням апаратно-програмних засобів концерну «Siemens» та спеціалізованого програмного забезпечення;

-         проводиться розробка розподілених WEB-орієнтованих систем з можливістю дистанційного моніторингу і управління  об’єктами нафтогазового комплексу на базі промислових комунікаційних мереж PROFIBUS,  PROFINET та без провідного зв’язку GPRS;

розробляються імітаційні моделі для тестування і налагодження компонентів систем управління на базі  OPC - технологій та  PLC різних виробників.