EU Co funded

Про Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківський національний університет радіоелектроніки - ХНУРЕ - технічний університет в Харкові.

Заснований як Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки (ХІГМАОТ) в 1962 році, потім названий Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ).

В університеті навчається понад 12 тисяч студентів за 34 спеціальностями. Ефективно діє система підготовки науково-педагогічних кадрів, яка включає в себе докторантуру та аспірантуру на 240 осіб. У спеціалізованих радах університету щорічно його співробітниками захищається близько 40 докторських і кандидатських дисертацій за 28 спеціальностями. ХНУРЕ включає 9 факультетів, і 30 кафедр. В 2012 і 2013 роках посів перше місце в офіційному рейтингу Міністерства освіти і науки серед технічних ВУЗІВ.

Партнери університету є за різними програмами є у Великобританії, Фінляндії, Франції, Німеччини, США та інших країнах. Це підвищує інтеграцію університету в європейську та світову системи вищої освіти. Пріоритетним напрямком такої співпраці є участь школи у фундаментальних і прикладних науково-дослідних програм фінансованих Європейським Союзом. Студенти беруть активну участь у науково-дослідній роботі на міжнародних проектів.